پادکست بیوگو

اپیزود ۰٧ - کیمیاگران خاطره

March 18, 2021

در این شماره از پادکست بیوگو از ما، نویسندگان در سایه بشنوید. از شغل ما که به خاطرات گره خورده، از شما که بهترین راوی زندگی خود هستید و از ما که کیمیاگران خاطره‌ایم.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App