پادکست بیوگو

اپیزود02 - نویسنده تمام وقت، جاسوس پاره وقت

October 18, 2020

نویسنده تمام‌وقت، جاسوس پاره‌وقت

در ۲ اکتبر ۱۹۰۴ پسری در برک‌همستد انگلستان به دنیا آمد که تا آخر قرن دستش به قلم و پایش به راه بود. جوانی را با افسردگی، نویسندگی و جاسوسی شروع کرد و تا آخر عمر با آنها سر کرد.  روایتی که در قسمت دوم پادکست بیوگو می‌شنوید، روایتی است که گروه نویسندگان در سایه از زندگی این نویسنده مرموز تهیه کرده است.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App